Renhold af havnen

 

Havnen og kanalerne renses næsten dagligt, og hvert år holdes forårsrengøring i Københavns kanaler. 

Vores driftsafdeling sejler næsten dagligt ud i skraldeskibet for at indsamle skrald og tang, der ligger i overfladen i havnen og kanalerne. 

Mængden af affald afhænger meget af vind- og strømretning samt af, hvilke arrangementer der er langs havnen - særligt om sommeren (engangskrus mv). Byggepladser og storm giver også meget affald. Kraftig vind betyder, at der blæser mere affald vandet.

Hvert forår renser vi kanalerne op for cykler, vejafmærkning, pengeskabe, rullestole og meget andet. Der opsamles hvert år ca. 90 tons.