havnedrift

 

Med Københavns placering ved Øresund har havnedriften altid været en vigtig del af byens infrastruktur.

Havnen sikrer på en effektiv måde forsyninger af varer til og fra byens industri og forbrugere. Samtidig er havnen en meget vigtig ”forsyningskilde” til byens turistindustri via modtagelse af et stort antal krydstogtanløb. Og endelig bliver havnen i stigende grad brugt som del af byens rekreative tilbud.

By & Havns driftsafdeling sørger for, at havnen er pæn, ren og funktionsdygtig. Københavns Havn har 42 km. bolværk, der skal vedligeholdes. Hundredevis af yachter og lystskibe lægger hvert år til kaj i hovedstaden. Og byens beboere og turister bruger flittigt havnens rekrative områder. Alt dette og meget mere sørger selskabets over 40 driftsarbejdere for. Så alle kan få glæde af havnen. 

Størstedelen af By & Havns kommercielle havnedriftsaktiviteter varetages af det 50 pct. ejede datterselskab Copenhagen Malmö Port (CMP), der også varetager den kommercielle havnedrift i Malmø. Læs mere om CMP på deres hjemmeside: www.cmport.com 

Kontakt Havnefogden

E: info@byoghavn.dk
T: 4042 3977

 

Morten Johansen
Havnefoged
E: mjo@byoghavn.dk
T: 2179 1460


Frants Kjellerup Sørensen
Havneassistent
E: fks@byoghavn.dk  
T: 2178 0013

broåbning

By & Havn varetager åbning af flere af Københavns mange broer. 

Du kan læse mere om, hvordan man kan få åbnet broerne i Københavns havn her.