Rekreative områder langs havnen

 

I 2002 åbnede åbnede det første offentlige havnebad på Islands Brygge. Åbningen kunne lade sig gøre på grund af flere års ihærdig indsats med at forbedre vandkvaliteten i Københavns Havn. Siden da er flere havnebade kommet til i takt med at de rekreative arealer omkring havneforløbet har fået et løft.

Havnebadet Islands Brygge (2002)

Arkitekter: PLOT

 


 

Copencabana – Havnebadet ved Fisketorvet (2003)


Havnebadet Sluseholmen (2012)

Placeret tæt ved Metropolis byggeriet.


 

Havnebadene supplerer byens egentlige strande ved Amager Strandpark, Svanemøllebugten og Bellevue, søbadene Amager Helgoland og Kastrup Søbad.

Bavnehøj Friluftsbad og udvidelsen af Bellahøj svømmestadion giver også bademuligheder i byen.


 

Sansehaven i Nordhavnen

Arkitekt: Holscher Arkitekter

Nordhavnens rekreative hjørne. I lokalplanen for området omkring ØTC-hallen og Fiskerihavnen er der krav om et rekreativt område med udsigt ud over Øresund. Derfor anlagde By & Havn sansehaven med en markant rød grussti i et bugtet forløb med små bakker. Et yndet mål for udflugter og solbadning.

 


 

Langelinie og Gefionbroen

Langelinie strækker sig fra Gefionspringvandet til ishuset for enden af Langeliniemolen og den ophøjede promenade. Gefionbroen binder Langelinie sammen med Gefionspringvandet.


 

Kastellet

Verdens ældste kaserne og 5-stjernede fæstningsanlæg, oprindeligt kaldt Citadellet Frederikshavn efter Frederik III. Det nuværende anlæg er påbegyndt i 1664. Efter mange års forfald blev anlægget plejet tilbage til sin oprindelige form op gennem 1990’erne – med støtte fra A.P. Møllers fond, forsvaret og Københavns Kommune.

 


 

Amaliehaven

(Se kort)


 

Ofelia Beach

Det Kongelige Teater står bag det midlertidige lounge og kulturområde på Kvæsthusmolen. Det Kongelige Teater har satset på Ofelia Beach for at opfylde drømmen om at komme mere ud af huset og ønsket om at blande Det KongeRekreative områder langs havnen lige Teaters finkulturelle brand med det folkelige byliv. Blandt aktiviteterne på
molen i 2010 var opera, ballet og skuespil – Wagner på storskærm, Filmskolen viste afgangsfilm, Flåden holdt jubilæum og der var både Mozart og Mordets Melodi. Og så var der 150.000 unge og gamle, der så fodbold VM på storskærm. Sommeraktiviteterne på Ofelia Beach været et et-årigt forsøgsprojekt, fordi der skulle bygges P-kælder i 2011. Byggeriet går formentligt først i gang i eftersommeren 2011 – hvilket betyder, at der i sommeren 2011 også vil være sommeraktiviteter på Ofelia Beach.


 

Havnegade

Københavns Kommune planlægger en ny havnepromenade på Havnegade. Projektet starter i 2011. Den 500 meter lange strækning langs Havnen fra Christian IV’s bro til Nyhavn har i mange år ventet på en samlet plan for området. Den kommende havnepromenade skal gøre Havnegade til en attraktiv del af havnen og byen med træer, boldbaner og mindre trafik. Længst oppe mod Nyhavn forventes en ny bro over til Christianshavn i 2012. Det betyder, at byggeprojektet i Havnegade i første omgang kun bliver udført på stykket fra Christian IV’s bro til Herluf Trolles Gade lige efter restaurantbygningen Custom House. Custom house er oprindeligt toldkammer og opført i 30’erne i art deco stil. Når broen er færdig, bliver resten af havnegadeprojektet udført.


 

Kajkanten langs Den Sorte Diamant/
Søren Kierkegaards Plads

I forbindelse med tilbygningen til det Kongelige Bibliotek blev havnefronten omkring Den Sorte Diamant moderniseret og opkaldt efter den store danske filosof og digter. Elisabeth Toubros skulptur By-fraktal i rustfrit stål og glasfiber blev i 2000 opstillet på pladsen. Det Kongelige Bibliotek opstillede i 2009 en ny bronzeafstøbning af billedhugger Anne Marie Carl-Nielsens Havfrue ved havnekajen foran Den Sorte Diamant. Anne Marie Carl-Nielsen var gift med komponisten Carl Nielsen.


 

Islands Brygge Havnepark

På arealerne ud mod havnen, som tidligere blev benyttet til lodsning og lastning af gods fra små virksomheder, blev der i 1984 anlagt en havnepark af beboerne på Islands Brygge. Parken rummer levn fra områdets industrielle historie, som f.eks. en gammel togvogn, skroget af et træskib, og en gammel beton konstruktion. I 1994 udarbejdedes der en plan for området af Lokalrådet, som senere blev indarbejdet i lokalplanen. Københavns Havn solgte området til Københavns Kommune i 1995.


 

Udsigtspunkter langs havnen

Markeret med * i kortet

  • Rundkørslen i Nordhavnen med udsigt udover Øresund
    For enden af Sundmolen
  • Refshaleøen – udsigt ind over byen
  • Spidsen af Langelinie
  • Tagterrassen på Restaurant Toldboden
  • Havneholmens spids (nord for Aller koncernens byggeri)
  • STAY – offentlig tilgængelig tagterrasse
  • Metropolis – offentligt tilgængeligt område rundt om byggeriet