Copenhagen Malmö Port

 

By og Havn står for havnedriften i Københavns Havn. By & Havn vedligeholder desuden som arealejer erhvervshavnens infrastruktur og investerer i bygninger og anlæg.

Selve den operationelle havnedrift varetages af det dansk-svenske havneselskab Copenhagen Malmö Port (CMP). By & Havn overtog i oktober 2007 det danske ejerskab af CMP fra Københavns Havn, der havde været dansk ejer siden CMPs etablering i 2001.

CMP er den centrale havneoperatør i Øresundsregionen og står for store dele af regionens vareforsyning. Samtidig spiller CMP en central rolle på nordisk plan som krydstogthavn og transithavn for olieprodukter.

Kort om CMP
Etablering: Skabt gennem en fusion af havne- og terminalaktiviteter i Københavns Havn A/S og Malmö Hamn AB i 2001. CMP er indregistreret som et svensk aktieselskab og har hovedsæde i København.

Ejerkreds bag CMP: By & Havn (50 pct.) og Malmö Hamn AB. Bag Malmö Hamn står dels Malmö Kommune, dels private investorer.

Havneejere: By & Havn ejer og udlejer arealer til CMP i Danmark. På svensk side ejes havnearealerne af Malmö Kommune, der udlejer arealer til CMP.

CMP’s vision: At være en ledende, innovativ og kundeorienteret havne- og terminaloperatør.

Konkurrencefordele: CMP kan trække på et stort, købedygtigt bagland, store landreserver, en veludbygget infrastruktur med en stor lufthavn. Endelig har CMP den rigtige geografi til at dække det nordeuropæiske, skandinaviske, baltiske og vestrussiske marked.

Læs mere: www.cmport.com

KONTAKT CMP

Copenhagen Malmö Port AB
Containervej 9
Postbox 900
DK-2150 Nordhavn

T: + 45 3546 1111
F: + 45 3546 1164
E: cmport@cmport.com
H: www.cmport.com

fAKTA OM CMP

Omsætning og resultat:

2014: 763 mio SEK
2013: 715 mio SEK
2012: 725 mio SEK
2011: 727 mio SEK
2010: 675 mio SEK
2009: 733 mio SEK
2008: 784 mio SEK

 

Overskud:
2014:   90 mio SEK 
2013:   89 mio SEK
2012: 102 mio SEK
2011: 106 mio SEK
2010: 116 mio SEK
2009: 128 mio SEK
2008: 181 mio SEK 
 

Direktion: Adm. direktør Johan Röstin.

 

Bestyrelse: Formand Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond. Næstformand Ilmar Reepalu, tidligere borgmester og medlem af kommunstyrelsen i Malmö.

 

Antal ansatte:
2014: 384
2013: 400
2012: 401
2011: 421
2010: 404
2009: 412
2008: 476

CPH PORT

CPH PORT er en del af Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

CPH PORT varetager havnedriften i Københavns havn samt udøver myndighedsopgaverne på vandet.

Den kommercielle havnedrift varetages af By & Havns datterselskab Copenhagen Malmö Port.