Sikker Badning i havnen

 

Der skal være plads til alle i Københavns Havn. Derfor er det vigtigt, at badning udelukkende foregår i havnens badeanlæg og i de etablerede badezoner.

Vandet i Københavns Havn er som bekendt så rent, at man kan bade i det, og det er der mange, der benytter sig af. Men der er også intensiv trafik i havnen med kanalrundfarter, havnebusser, lystsejlere, kajakker osv. 

Der er tre havnebade placeret ved Islands Brygge, ved Fisketorvet og endelig ved Sluseholmen. Der er desuden etableret badezoner ved Islands Brygge, Sandkaj og Refshaleøen (anlagt af Restaurant Halvandet). Havnebadenes placering fremgår af kortet nedenfor. 

Det er Københavns Kommune, der administrerer de fleste badefaciliteterne i havnen. Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside om mulighederne for at bade i og omkring Københavns Havn. Se også på Badevandsudsigten, om der er grønt flag, hvor du gerne vil bade.

Havnebade i Københavns Havn:

OBS! nyt havnereglement giver nye muligheder

Københavns havn har fået et nyt havnereglement den 1. juli 2016. Der gives mulighed for at anlægge badezoner mange flere steder i havnen. Samtidig fastholdes de facto forbuddet mod at sejle med jetski, vandscootere og andre vandsportsaktiviteter i Københavns havn.

 

Badning vil først være tilladt i badezonerne, når når bolværksejerne har ansøgt og fået tilladelse hos By & Havn og hos miljømyndighederne i Københavns Kommune.