Københavns havn

 

Med Københavns placering ved Øresund har havnedriften altid været en vigtig del af byens infrastruktur. Havnen er desuden blevet et vigtigt blåt element i byen, der byder på rekreative aktiviteter for alle aldre.

Havnen sikrer på en effektiv måde forsyninger af varer til og fra byens industri og forbrugere. Samtidig lægger hundredvis af yachter og lystfartøjer samt krydstogtskibe hvert år til kaj i hovedstaden og byens beboere og turister bruger flittigt havnens rekreative områder.

By & Havn står for havnedriften i Københavns Havn. Selskabets over 40 driftsarbejdere står for vedligeholdelsen af 20 km bolværk, ud af havnens i alt 38 km bolværk, og sørger for, at havnen er pæn, ren og funktionsdygtig, så alle kan få glæde af havnen. Læs mere om renhold af havnen her. 

Den kommercielle havnedrift varetages af By & Havns 50 pct. ejede datterselskab Copenhagen Malmö Port (CMP), der også varetager de kommercielle havnedriftsaktiviteter i Malmø. Læs mere om CMP her eller på deres hjemmeside: www.cmport.com 

I Københavns havn kan man badesejle i både og kajakker, fiske og nyde de rekreative områder langs kanalerne. Havnebusserne og de nye broer har gjort havnens mange tilbud endnu mere tilgængelige for byens beboere og turister. Når man opholder sig i og langs havnen, er det vigtigt at passe på sig selv og andre samt at overholde reglerne i havnen. Du kan finde information om havnens regler samt det gældende Havnereglement her på By & Havns hjemmeside.

 

Kontakt Havnefogden

Havnekontor

E: cphport@byoghavn.dk
T: 4042 3977 (efter kl. 20 kun i nødstilfælde)

 

Morten Johansen
Havnefoged
E: mjo@byoghavn.dk
T: 2179 1460

 

Frants Kjellerup Sørensen
Havneassistent
E: fks@byoghavn.dk

 

Brian Olsen
Havneassistent
E: bno@byoghavn.dk 

broåbning

By & Havn varetager åbning af flere af Københavns mange broer. 

Læs mere om, hvordan man kan få åbnet broerne i Københavns havn. 

CPH PORT

 

CPH PORT er en del af Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

CPH PORT varetager havnedriften i Københavns havn samt udøver myndighedsopgaverne på vandet.

Den kommercielle havnedrift varetages af By & Havns datterselskab Copenhagen Malmö Port.

Nyt havnereglement

Københavns havn har fået et nyt havnereglement den 1. juli 2016. Der gives mulighed for at anlægge badezoner mange flere steder i Københavns havn. Samtidig fastholdes de facto forbuddet mod vandscooter og jetski.