planlægning og arkitektur

 

By & Havn udvikler strategier og byplaner for områderne langs Københavns Havn og i Ørestad.

I disse områder sikrer Planlægning sammen med By & Havns øvrige afdelinger strategiernes virkeliggørelse fra idé til lokalplan og sikrer, at lokalplanen kan gennemføres med godkendt projekt- og myndighedsforslag for bydelens synlige infrastruktur, inden det videre arbejde med dette overdrages til anlægsafdelingen.

En væsentlig forudsætning for at By & Havns økonomiske mål nås er, at selskabet har fokus på at have tilstrækkelig udbud af byggejord, og Planlægning arbejder derfor tæt sammen med talentfulde rådgivere om at skabe grundlag for lokalplan i form af masterplaner. Processen med at skabe en masterplan kan have forskellig form.

Processen frem mod en endelig masterplan beror på godt samarbejde med Københavns Kommune, der skal tilvejebringe fuldgyldige lokalplaner for de områder, hvor selskabet vil sælge byggeretter, samt et godt samarbejde med nærmeste beboere, brugere og interessegrupper, som skal have deres liv i bydelene.

Planlægning gennemfører bl.a. konkurrencer, som indeholder udformning og sammenstilling af en lang række byplanmæssige relevante aspekter. Konkurrencerne kan finde sted på forskellige tidspunkter i planprocessen. I andre tilfælde skitserer Planlægning løsninger på konkrete opgaver.

Endvidere formidler Planlægning den byomdannelse og byudvikling, der sker i By & Havns områder, på konferencer, til besøgende delegationer fra ind- og udland og i udstillinger.

Kontakt planlægningsafdelingen

T: 3376 9800

E: info@byoghavn.dk

 

Rita Justesen

Chef for Planlægning & Arkitektur

E: rju@byoghavn.dkLise Palm
Projektleder
E: lpa@byoghavn.dk


Christian Dalsdorf
Projektleder
E: cda@byoghavn.dk


Tina Allerelli Vestergaard
Projektleder
E: tav@byoghavn.dk