Sluseholmen

 

By & Havn har været aktiv i udviklingen af Sluseholmen til et attraktivt kanalmiljø. De første beboere flyttede ind i 2006. Det færdige område rummer 1.340 boliger i maritime omgivelser.

Den overordnede plan for Sluseholmen og Sydhavnens Sjællandsside er udformet af den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters og er inspireret af ”Java-øen” og ”Borneo-øen” i Amsterdam.

Kanalerne er det bærende princip i bebyggelsen. Beboerne har derfor enten udsigt til havnens hovedløbet eller kanalerne. Kanalerne og broerne over dem gør Sluseholmen til et anderledes og varieret kvarter i København.

Kanalerne danner otte øer. De enkelte øer præges af karreer med beskyttede gårdrum. Et bærende princip i bebyggelse har været ønsket om en sammenhængende bebyggelse, men også at give de enkelte huse en egen identitet. Derfor har 25 forskellige tegnestuer været med til at tegne facader.

Slideshow fra Flickr.

Boligerne er bygget i en varierende etagehøjde (4-7) afhængig af, om de vender ud mod havnen, promenaden eller kanalerne.

På spidsen af molen ved Sluseholmen ligger ”Metropolis”, tegnet af den eksperimenterende engelske tegnestue Future Systems.

Sluseholmens historie

På Sluseholmen anlagde Aalborg Portland i 1940'erne et stort siloanlæg til distribution af cement, og så sent som i midten af 1960’erne etablerede DFDS her en godsterminal til firmaets europæiske rutenet.

 

Det blev dog allerede afviklet i 1970’erne, og i 2003 flyttede Aalborg Portland sit anlæg til Nordhavnen.

 

Set som erhvervshavn har Sydhavnens akilleshæl altid været broerne og konflikten mellem den trafik, der skulle tværs over havnen, og den, som skulle gennem havnen. .