enghave brygge

 

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har vedtaget lokalplanen for Enghave Brygge. Dermed kan næste fase i byudviklingen i Sydhavnen gå i gang.

Det kræver plads, boliger og arbejdspladser, hvis antallet af indbyggere i København vokser så kraftigt, som prognoserne siger. Derfor udvikles der nye bykvarterer mange steder i byen. I Sydhavnen findes der stadig gamle industrikvarterer, som har potentiale for flere boliger og mere erhverv. Sådan et kvarter er Enghave Brygge.

Tankerne om at udvikle Enghave Brygge har rødder i den helhedsplan, som Borgerrepræsentationen i København vedtog allerede i 2002 og som gjaldt hele Sydhavnen (fra Sluseholmen til Fisketorvet). Helhedsplanen blev udarbejdet i samarbejde mellem kommunen, det daværende Københavns Havn (nu By & Havn) og den hollandske tegnestue Soeters Van Eldonk Ponec Architecten.Enghave Brygge udgør med sin beliggenhed mellem Havneholmen i nord og Teglholmen i syd et ’missing link’ i helhedsplanen for Sydhavnen. Enghave Brygge ligger særdeles attraktivt, nær København City og lige ved havnen med alle dens rekreative kvaliteter. Området er et tidligere havne- og industriområde ved H.C. Ørstedsværket, men det skal nu omdannes til et moderne, blandet bolig- og erhvervsområde, der understøtter mulighederne for at bo og arbejde i København. Grundejerne på Enghave Brygge er Nordicom, Radiatorland, JM Danmark og By & Havn. 


Skabt i samarbejde

Tre teams af rådgivere - Juul | Frost Arkitekter (for By & Havn), Gröning Arkitekter (for Nordicom) og Danielsen Architecture (for JM Danmark) - har i samarbejde med Københavns Kommune og på baggrund af en række workshops og oplæg udarbejdet en samlet plan for Enghave Brygge. Planen har fokus på "at bo ved vandet", at skabe attraktive byrum langs havnen samt på bæredygtighed og miljø.

Arealerne vil kunne rumme ca. 2.400 attraktive boliger samt erhverv og enkelte servicefunktioner med op mod 1.600 arbejdspladser.Planens centrale byrum er den 700 m lange hovedkanal ”Enghave Kanal”, der med sit kurvede forløb er en moderne reference til Christianshavns Kanal. En gennemgående karréstruktur på 11 boligøer omgivet af kanaler skaber en karakteristisk bydel med nærkontakt til vandet. En bolig- og erhvervsbebyggelse langs den omlagte Landvindingsgade og et grønt område danner overgangen til H. C. Ørstedværkets arealer.

Enghave Brygge Syd

By & Havn ejer den sydlige del af Enghave Brygge og ønsker området udviklet til et boligområde med mulighed for erhverv i begrænset omfang. En del af området består af fire boligøer med åbne boligkarréer omgivet af kanaler. Træbeplantning i små grupper er med til at understrege de forskellige byrum. Kajkanten har varierende bredder, der sammen med karréerne danner byrum med mulighed for ophold.

I området mod H.C. Ørstedværket er der - under hensyn til at værket fortsat skal kunne fungere, og til at det er udpeget til nationalt industriminde – foreslået op til 37.800 m2 byggeri. Dette byggeri er placeret som en erhvervsbebyggelse på den nordligste del af området samt som to åbne boligkarréer, der trapper ned mod et grønt areal ved værket.

Læs hele lokalplanen på Københavns Kommunes hjemmeside