Nordhavn udvides

 

For at skabe plads til Københavns udvikling udvider By & Havn over de kommende 20 år Nordhavn med 100 hektar. By & Havn modtager jord til udvidelsen af Nordhavn.

Langs Nordhavns nordøstlige hjørne anlægges en gigantisk udvidelse over de næste år. Der er bl.a. skabt plads til den nye 1.100 meter lange krydstogtkaj, der kan tage imod op til tre store krydstogtskibe ad gangen.

Udvidelsen er i fuld gang. Der er bl.a. lavet en 1,2 km. lang steninddæmning mod vest. De store mængder jord til opfyldningen fx. fra anlægget af Metro Cityringen og Nordhavnsvejen.

Landvindingsprojektet har en samlet kapacitet på ca. 18 mio. tons jord, fordelt med 7 mio. tons rent og 11 mio. tons forurenet. Med de nuværende jordmængder forventes landvindingen at være afsluttet i 2020 – og Nordhavn udvidet med næsten 1 mio. m2.

  

Stop for modtagelse af ren jord

By & Havn stopper øjeblikkeligt for modtagelsen af ren jord på Nordsøvej.

 

Hvis vi skal overholde de aftaler om levering, som allerede er indgået samt vores aftale med Metroselskabet om at modtage jord fra Cityringen og Nordhavnsmetroen, så er der ikke længere ledig kapacitet i depotet. Vi beklager de gener, som det påfører jer. 

kontakt jordmodtagelsen

Dan Gottschalk-Hansen
Driftsleder

 

Jorddepotet har åbent mandag-fredag 06.30-15.00.

 

T: 7262 3950
E: renjord@byoghavn.dk

Betingelser for aflevering af jord

Fra den 2. juli 2012 har By & Havn modtaget jord på Nordsøvej 2. By & Havn modtager alene ren jord.

 

 

Forud for levering af ren jord skal der indgås en aftale med By & Havn. Endvidere skal jorden være godkendt af Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse. 

 

Alle tilførsler til landvindingsprojektet i Nordhavn skal forud for levering til By & Havn være godkendt af Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse.

 

KMC Nordhavn, der drives af Københavns Kommune, modtager på samme adresse forurenet jord.

 

 

Priser for aflevering af ren jord

 • Ved levering af 0-10.000 ton er prisen 65 kr. pr. ton.
 • Ved levering af 10.000-50.000 ton er prisen 60 kr. pr. ton.
 • Ved levering af mere end 50.000 ton er prisen 55 kr. pr. ton.

 

Alle priser er for ren jord og eksklusiv moms.fakta om udvidelsen

 • Anlægget af krydstogtskaj samt anlægget af selve jorddepotet er udført af et Jointventure mellem Züblin, Möbius og MJ Eriksson.

 

 • Stenindfatningen på den nordvestlige side af opfyldningen er udført af Per Aarsleff.

 

 • Opfyldningen fylder 1 mio. m2 eller 100 hektar.

 

 • Opfyldningen rummer både ren jord og et depot til forurenet jord på hhv. 4 mio. m3 og 6 mio. m3.

 

 • Anslået færdiggørelse for opfyldningen: 2020.

 

 • Krydstogtskajen med de tre terminalbygninger blev indviet 2. maj 2014. 

 

 • Krydstogtkajen er 1.100 meter lang. Til sammenligning er Langelinie 1.000 meter lang.

 

 • I samme område bliver der anlagt en ny containerkaj, og for enden af udvidelsen anlægges kajplads til stykgods.

 

 • Inddæmningen med spunsvægge er 1.250 meter lang og stenindfatningen mod vest 1.200 meter.