Nordhavn

 

Vand på tre sider. Lige ved Øresundskysten, indsejlingen til København og lige ved Danmarks største lystbådehavn. Mellem Hellerup og Langelinie. Nabo til det smukke Østerbro og nær city. Det er Nordhavn.

Nordhavn byder på mangfoldige oplevelser. Mærk vinden fra Øresund på en vandretur, se på containere og havnedrift, tag på café eller restaurant i den  færdigtudviklede Kalkbrænderihavn eller oplev fiskerihavnens charmerende selvgroede miljø.

Århusgadekvarteret skifter karakter
Byudviklingen er begyndt i Århusgadekvarteret - den sydligste del af Nordhavn. Fra havneområde med frihavnsstatus og ekstensiv udnyttelse til en by af kvarterer, der udføres som holme i direkte tilknytning til vandet og som en mangfoldig og blandet by med plads til alle.

Århusgadekvarteret, der afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet, realiseres som det første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser.

Planlægningen af Århusgadekvarteret startede i 2009 med gennemførelse af en international konkurrence. Vinderprojektet er siden da videreudviklet i form af udviklingsstrategier, bebyggelsesplaner og en række plantemaer, der vil være styrende for den fortsatte udvikling af Nordhavn.

Københavns Borgerrepræsentation har samtidig vedtaget den fornødne lokalplan. By & Havn er således gået igang med at gennemføre første fase af det største og mest ambitiøse byprojekt i København i disse år.

Se video om udviklingen af Århusgadekvarteret

Nordhavns historie

Arealerne ved Århusgade stammer fra opfyldinger ved århundredeskiftet og har tjent som et kombineret havne- og industriområde. Stykgodstrafikken - og siden 1970 containertrafikken - har hver for sig styret udformningen af området.

 

En række firmaer har været tæt forbundet med Nordhavnen; eksempelvis Nordisk Film og Dansk Industri Syndikat (Riffelsyndikatet), som var udsat for sabotage under besættelsen.

grundsalg

By & Havns salgsafdeling har ansvaret for salg af selskabets arealer.

Guidede ture i bydelene

Få indblik i byens udviklingsområder på en guidet tur med By & Havn. Vi tilbyder foredrag og guidede rundvisninger for faglige grupper af arkitekter, planlæggere, myndigheder, virksomheder o.lign.