FN BYEN HAR NÅET TOPPEN

15. september 2011

I løbet af det sidste trekvarte år er FN’s kommende danske hovedkvarter skudt i vejret på Marmormolen. Den nye bygning samler FN’s aktiviteter i Danmark på et sted. Nu er alle seks etager rejst, og håndværkerne har fejret rejsegilde.


Ved årsskiftet 2012/2013 samler FN sine danske aktiviteter i en helt ny FN By på Marmormolen. Bygningen kan rumme op til 1.050 arbejdspladser, og medarbejderne kommer fra hele verden. De kommer til at arbejde i et af Danmarks mest moderne og klimarigtige byggerier, hvor der er tænkt over alle detaljer.

Lige fra de første tanker om en ny FN By i København opstod for godt ti år siden, har tidsplanen været, at en ny bygning skulle tages i brug i starten af 2013. Den tidsplan holder fortsat og derfor var der stor ros til alle involverede parter fra talerstolen ved dagens rejsegilde.

Det er By & Havn, der er bygherre på projektet, som lejes ud til Slots- og Ejendomsstyrelsen umiddelbart efter færdiggørelsen.

"Det er en af de største lokaliseringsopgaver, vi har håndteret i Slots- og Ejendomsstyrelsen, og vi er glade for, at vi med dette projekt kan bidrage til at udvikle FN’s aktiviteter – og dermed et stort antal arbejdspladser – i Danmark. Og samtidig får vi på Marmormolen et funktionelt, energirigtigt og arkitektonisk spændende byggeri, der vil blive et vartegn for området”, siger Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov.

En stor del af dagens fremmødte gæster ved rejsegildet, kom fra de organisationer, der skal arbejde i FN Byen. Der var derfor mange spændte blikke på det byggeri, der står klar om ca. 16 måneder. Mange havde set byggeriet før, men især over de sidste par måneder, har huset virkeligt rejst sig.

Claus Grube, Departementschef i Udenrigsministeriet, glædede sig også over FN Byens internationale snit:

”Med denne markante og funktionelle bygning er Danmark med til at vise sit internationale engagement, vores ønske om et velfungerende og effektivt FN og vores viden om energieffektivt byggeri. Bygningen vil repræsentere en del af Danmark overfor verden og den vil være en lille del af verden i Danmark”.

FN Byen får en høj klima- og miljømæssig profil. Byggeriet er et energiklasse 1-byggeri, hvilket betyder, at der i huset skal bruges under 50 KwH pr. m2 pr. år. Samtidigt er byggeriet blevet målt i det internationalt anerkendte LEED-system, der måler og guider byggeriers bæredygtighed. Her står FN Byen til at modtage guld for sine mange ressourcebesparende tiltag inden for vandforbrug, klima og energi. Blandt andet genbruges regnvandet i toiletterne, der installeres solceller på taget og havvandet hjælper til afkølingen af huset.

Fra FN Byen er der få meter over til det nye Århusgadekvarter i Nordhavnen. Det får betydning for begge områder, mener administrerende direktør i By & Havn Jens Kramer Mikkelsen: ”FN Byen bliver et byggeri i verdensklasse, som sætter gang i udviklingen af hele området. Som nabo til Århusgadekvarteret bliver FN Byen et pejlemærke for udviklingen i det kommende kvarter Nordhavnen.”

Den 28.000 m2 store stjerneformede bygning kommer til at ligge på sin egen ø på Marmormolen. FN Byen er første del af det nye, internationale bymiljø, der vil komme i området. Det er også planer om et nyt boligområde, et hotel samt erhverv.

FN i Danmark består af:

  • FN’s projektstyringsenhed UNOPS’ globale kontor 
  • FN’s udviklingsorganisation UNDP’s nordiske kontor 
  • FN’s sundhedsorganisation WHO’s regionale Europa-kontor 
  • FN’s børnefond UNICEF’s globale forsyningsdivision 
  • FN’s befolkningsorganisation UNFPA’s nordiske kontor 
  • FN’s fødevareorganisation WFP’s nordiske kontor 
  • Hertil kommer UNICEF’s verdenslager, som placeres i et nyopført lager ikke langt fra selve FN Byen.

Læs mere om FN Byen på Marmormolens hjemmeside

Pressekontakt:
Peter Presmann, By & Havn
E: pep@byoghavn.dk
T: 3376 9800 / 2116 6847