TOPPEN NÅET PÅ UNICEF´S NYE LAGER I NORDHAVNEN

11. maj 2011

Når en katastrofe rammer et sted i verden, betyder det heftig aktivitet på UNICEF’s verdenslager i København. Netop nu er By & Havn ved at bygge et nyt, moderne fuldautomatisk lager for UNICEF i Nordhavnen. I morgen kl. 13.00 fejres rejsegildet, der markerer, at tagkonstruktionen på lavlageret nu er rejst.


I dag ligger UNICEF’s verdenslager på Marmormolen, men som led i byudviklingen af området - og som en del af den nye FN By - bygges netop nu nyt moderne lager i Nordhavnen.

”Samlingen af FN’s aktiviteter i én samlet FN By er en god idé for FN og en god idé for København. Og byggeriet af både kontorfaciliteter og højteknologisk lager er også en stor og spændende opgave, som vi i By & Havn har påtaget os. Jeg er overbevist om, at vi vil blive stolte af resultatet”, siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Verdenslageret består af et højlager og et lavlager med tilhørende administration og kontor. Højlageret er 24 meter højt og en slags væg-beklædt stålreol. Højlageret kan rumme ca. 37.000 US- eller EUR-paller. Hvis man lagde dem efter hinanden (på den lange led), ville de nå herfra til Helsingør. Højlageret er fuldautomatisk – og ikke beregnet til menneskehænder. Dem skal der til gengæld være i lavlageret, hvor her er sektioner til modtagelse, pakkeri og forsendelse samt en ekstra sektion til opbevaring af paller.

Alt i alt et stort lager med mange muligheder. Men der skal også være god plads til både skolematerialer, medicin, kølebokse, telte, myggenet og meget, meget mere. Alle tingene på lageret bliver sendt ud og brugt i UNICEF’s langsigtede arbejde og i katastrofesituationer.

Byggeriet udføres som totalentreprise af E. Pihl & Søn A/S, som dermed blandt andet står for koordinering mellem rådgiverne og koordinering på selve byggepladsen.

”Trods den tidlige og meget hårde vinter i 2010 og begyndelsen af 2011 er det lykkedes at nå i mål med et færdigt råhus til UNICEF’s nye lavlager og tilhørende administrationslokaler til tiden. Det har krævet god planlægning og samarbejde på tværs af alle medarbejdergrupper og eksterne parter, og derfor er vi også glade for det fine samarbejde, vi har haft med bygherre og bygherrerådgiver under hele forløbet”, siger underdirektør Bo Svendsen, E. Pihl & Søn A.S.

Byggeriet ligger i Nordhavnen og kan ses af alle, der ankommer til Københavns Havn fra søsiden. Og efterhånden som Nordhavnen bliver udvidet og udviklet, vil dette sted blive midtpunkt i Københavns store aktive erhvervshavn.

Når lageret står færdigt den 1. januar 2012, udlejer By & Havn det til Udenrigsministeriet, som fremlejer til FN organisationen UNICEF.

For yderligere informationer
Kommunikationschef i By & Havn
Pernille Garde Abildgaard
T: 2916 0586
M: pga@byoghavn.dk

 

Fakta om rejsegilde: Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere, arkitekt og teknikere, når murene står færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen for at være etableret, også selv om der endnu mangler meget, før den er klar til at blive taget i brug efter hensigten. Med til gildet hører også, at man holder taler og skåler på husets sikkerhed og deltagernes velbefindende. (kilde: Wikipedia)