KALKBRÆNDERIHAVNSGADE AFSPÆRRES DELVIST

28. februar 2011

En vognbane i hver kørselsretning på Kalkbrænderihavnsgade er afspæret ud for Marmormolen fra mandag den 28. februar.


Det er KE fjernvarme, der omlægger fjernbarmeledninger fra Gittervej til kalkbrænderihavnsgade i forbindelse med forberedelserne for udviklingen af Marmormolen.

Afspærringen vil blive fjernet ultimo 2011, og vil veksle i takt med arbejdernes fremadskriden. Det betyder, at der altid vil være en vognbane farbar både i nord og i sydgående retning (i forhold til to vognbaner hidtil).